Điều chỉnh Quyết định số: 2328/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND thành phố Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 23/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/01/2021
Ngày hiệu lực 07/01/2021
Trích yếu nội dung Điều chỉnh Quyết định số: 2328/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND thành phố Lào Cai.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm Quyet_dinh 23_dieu_chinh.pdf
Văn bản mới