Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của BCH Trung ương về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng
Số ký hiệu văn bản 01-QĐi/TW
Ngày ban hành 23/10/2018
Ngày hiệu lực 23/10/2018
Trích yếu nội dung Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của BCH Trung ương về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng
Hình thức văn bản Quy Định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm SL_QUY_DINH_01_VE_THAM_QUYEN_CHONG_TN_TW83.pdf
Văn bản mới