Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 13/11/2017 của Thành ủy Lào Cai về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, các chi bộ, đảng ủy, cơ quan của thành phố quản lý
Số ký hiệu văn bản 03-QĐ/TU
Ngày ban hành 23/10/2018
Ngày hiệu lực 23/10/2018
Trích yếu nội dung Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 13/11/2017 của Thành ủy Lào Cai về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, các chi bộ, đảng ủy, cơ quan của thành phố quản lý
Hình thức văn bản Quy Định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD_03TU_20180416020833674670.pdf
Văn bản mới