Tài liệu Tuyên vận tháng 1-2020
Số ký hiệu văn bản TUYENVAN
Ngày ban hành 30/12/2019
Ngày hiệu lực 30/12/2019
Trích yếu nội dung Tài liệu Tuyên vận tháng 1-2020
Hình thức văn bản Tài liệu Tuyên vận
Lĩnh vực Tài liệu Tuyên vận
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm HN_TV_T1-2020_355ebd4dda.rar
Văn bản mới