Tình hình thực hiện QĐ 234/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của TTCP phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 293/BC-UBND
Ngày ban hành 09/10/2017
Ngày hiệu lực 09/10/2017
Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện QĐ 234/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của TTCP phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Thể
Tài liệu đính kèm C 293.pdf
Văn bản mới