Đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương BHXH và ưu đãi người có công với cách mạng
Số ký hiệu văn bản 275/BC-UBND
Ngày ban hành 21/09/2017
Ngày hiệu lực 21/09/2017
Trích yếu nội dung Đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương BHXH và ưu đãi người có công với cách mạng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 275 BC.pdf
Văn bản mới