Báo cáo tình hình bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại di sản “Nghi lễ và trò chơi kéo co” dân tộc Tày, Giáy tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 273/BC-UBND
Ngày ban hành 21/09/2017
Ngày hiệu lực 21/09/2017
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại di sản “Nghi lễ và trò chơi kéo co” dân tộc Tày, Giáy tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 273 BC.pdf
Văn bản mới