Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 259/BC-UBND
Ngày ban hành 06/09/2017
Ngày hiệu lực 06/09/2017
Trích yếu nội dung Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 259 BC.pdf
Văn bản mới