Kết quả thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất, năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 239/BC-UBND
Ngày ban hành 16/08/2017
Ngày hiệu lực 16/08/2017
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất, năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 239 BC.pdf
Văn bản mới