V/v bãi bỏ quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của TTg CP ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
Số ký hiệu văn bản 14/2017/QĐ
Ngày ban hành 08/05/2017
Ngày hiệu lực 08/05/2017
Trích yếu nội dung V/v bãi bỏ quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của TTg CP ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 14.2017.QĐ-TTg.pdf
Văn bản mới