quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước về lập kế hoạch tài chính 5 năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm;
Số ký hiệu văn bản 45/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/04/2017
Ngày hiệu lực 05/06/2017
Trích yếu nội dung quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước về lập kế hoạch tài chính 5 năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm;
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm ND45-2017-CP.pdf
Văn bản mới