image banner
Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ năm 2024
Số ký hiệu văn bản Số 14/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 19/02/2024
Ngày hiệu lực 19/02/2024
Trích yếu nội dung Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Thị Thuỳ Dung
Tài liệu đính kèm KH_Dao_duc_cong_vu_2024.pdf
Văn bản mới