image banner
Kết quả dự án chấm Vòng toàn cuộc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố dự kiến tham gia cấp tỉnh, năm học 2023-2024
Số ký hiệu văn bản Số 663/PGD&ĐT-CM
Ngày ban hành 04/12/2023
Ngày hiệu lực 04/12/2023
Trích yếu nội dung Kết quả dự án chấm Vòng toàn cuộc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố dự kiến tham gia cấp tỉnh, năm học 2023-2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv-663.pdf
Văn bản mới