image banner
đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 23, năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1032/UBND-VHTT
Ngày ban hành 19/10/2023
Ngày hiệu lực 19/10/2023
Trích yếu nội dung đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 23, năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cvthongtinll_20231018050033862202310.pdf
Văn bản mới