image banner
V/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lợi dụng hoạt động hỗ trợ, kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Số ký hiệu văn bản 973/UBND-VHTT
Ngày ban hành 29/09/2023
Ngày hiệu lực 29/09/2023
Trích yếu nội dung V/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lợi dụng hoạt động hỗ trợ, kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv_phong_ngua_202309280953106620230929103021778_signed.pdf
Văn bản mới