image banner
Báo cáo Kết quả thực hiện chỉ tiêu Kinh tế -Xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 195/BC-PGD&ĐT
Ngày ban hành 05/09/2023
Ngày hiệu lực 05/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện chỉ tiêu Kinh tế -Xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-195.pdf
Văn bản mới