image banner
V/v tăng cường công tác cai nghiện ma túy và nâng cao trách nhiệm lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn thành phố
Số ký hiệu văn bản 1092/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 28/08/2023
Ngày hiệu lực 28/08/2023
Trích yếu nội dung V/v tăng cường công tác cai nghiện ma túy và nâng cao trách nhiệm lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn thành phố
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Ngô Vũ Quốc
Tài liệu đính kèm cv-1092-tang-cuong-cong-tac-cnmt-va-nang-cao-trach-nhiem-lap-ho-so-cnnbb.pdf
Văn bản mới