image banner
KẾ HOẠCH Tập huấn vận hành, xử lý sự cố hệ thống giao ban trực tuyến
Số ký hiệu văn bản 228/KH-UBND
Ngày ban hành 28/08/2023
Ngày hiệu lực 28/08/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tập huấn vận hành, xử lý sự cố hệ thống giao ban trực tuyến
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_tap_huan_gbtt_202_20230828120230829073248798_signed-1-.pdf
Văn bản mới