image banner
V/v triển khai các cuộc họp trực tuyến sử dụng mạng TSLCD cấp II của tỉnh Lào Cai đã được đầu tư
Số ký hiệu văn bản 861/UBND-VHTT
Ngày ban hành 24/08/2023
Ngày hiệu lực 24/08/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai các cuộc họp trực tuyến sử dụng mạng TSLCD cấp II của tỉnh Lào Cai đã được đầu tư
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv_su_dung_202308230_20230823020230824055648155_signed.pdf
Văn bản mới