image banner
V/v đôn đốc tiến độ hoàn thành Đề án 06
Số ký hiệu văn bản Số 351/PGD&ĐT-HCTH
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực 14/07/2023
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc tiến độ hoàn thành Đề án 06
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv-351.pdf
Văn bản mới