image banner
V/v kiểm tra, rà soát, không bổ sung, không lưu trữ, không luân chuyển, không phục vụ bạn đọc cuốn “Atlat địa lí Việt Nam”.
Số ký hiệu văn bản Số 347/PGD&ĐT-CM
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực 12/07/2023
Trích yếu nội dung V/v kiểm tra, rà soát, không bổ sung, không lưu trữ, không luân chuyển, không phục vụ bạn đọc cuốn “Atlat địa lí Việt Nam”.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv-347.pdf
Văn bản mới