image banner
tuyên truyền KN Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng
Số ký hiệu văn bản 2083-CV/TU
Ngày ban hành 26/07/2023
Ngày hiệu lực 26/07/2023
Trích yếu nội dung tuyên truyền KN Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đảng, Đoàn thể
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2_cv_tuyen_truyen_nganh_truyen_t20230726101223224_signed_20230726101342568.pdf
Văn bản mới