image banner
V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2024
Số ký hiệu văn bản 635/UBND-VP
Ngày ban hành 29/06/2023
Ngày hiệu lực 29/06/2023
Trích yếu nội dung V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm chi_dao_xay_dung_kh_202306291220230629113818291_signed.pdf
Văn bản mới