image banner
V/v Kiểm tra, quản lý chất thải rắn, chất thải xây dựng trên địa bàn thành phố
Số ký hiệu văn bản 261/CTUBND-VP
Ngày ban hành 08/03/2023
Ngày hiệu lực 08/03/2023
Trích yếu nội dung V/v Kiểm tra, quản lý chất thải rắn, chất thải xây dựng trên địa bàn thành phố
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đô thị - Xây dựng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm vv_kiem_tra_quan_ly_202303071220230308093232750_signed.pdf
Văn bản mới