image banner
QĐ Về việc thành lập Ban Chỉ đạo; Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2249/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/07/2023
Ngày hiệu lực 05/07/2023
Trích yếu nội dung QĐ Về việc thành lập Ban Chỉ đạo; Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm qd2249-_thanh_lap_bcd_ra_soat_ho_nggeo_tp_230712035821328320_20230713115158183.pdf
Văn bản mới