image banner
CV chỉ đạo triển khai thực hiện CTMTQG năm 2023
Số ký hiệu văn bản 112/UBND-VP
Ngày ban hành 10/02/2023
Ngày hiệu lực 10/02/2023
Trích yếu nội dung CV chỉ đạo triển khai thực hiện CTMTQG năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Trường Giang
Tài liệu đính kèm cv-_chi_dao_trien_kh_2023.pdf
Văn bản mới