image banner
V/v cung cấp số liệu triển khai xây dựng kế hoạch tín dụng chính sách năm 2024 và giai đoạn 2024-2026
Số ký hiệu văn bản 681/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 11/07/2023
Ngày hiệu lực 11/07/2023
Trích yếu nội dung V/v cung cấp số liệu triển khai xây dựng kế hoạch tín dụng chính sách năm 2024 và giai đoạn 2024-2026
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Ngô Vũ Quốc
Tài liệu đính kèm vv-681_tp_cung_cap_so_lieu_202307110220230711034527283_signed.pdf
Văn bản mới