image banner
Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với lao động nghề hàn đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS; tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản _ đợt 03/2023
Số ký hiệu văn bản số: 234/LĐTBXH
Ngày ban hành 11/07/2023
Ngày hiệu lực 11/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với lao động nghề hàn đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS; tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản _ đợt 03/2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Nông Thị Phượng
Tài liệu đính kèm 234-tuyen_truyen_thong_bao_tuyen_d20230711022904784_signed.pdf
1417-3-230707100104900_20230707021525762_20230707024101515.pdf
1417_cv_trien_khai_dang_ky_nghe_20230707023817515_signed_20230707024101468.pdf
14177mau_phu_luc_kem_cong_van_lao_dong_han_eps-_230707100053564560_20230707021525684_20230707024101499.pdf
1409-tb_tuyen_nam_nb_dot_3_230706024146253250_20230706035240021_20230706052334860.pdf
1409-tb_tuyen_nam_nhat_ban_23070620230706051858532_signed_20230706052334845.pdf
Văn bản mới