image banner
Quyết định Khen thưởng các tập thể và cá nhân thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35-NQ/TW)
Số ký hiệu văn bản 2183/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/06/2023
Ngày hiệu lực 26/06/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Khen thưởng các tập thể và cá nhân thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35-NQ/TW)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm qd-2183-khen-thuong-nghi-quyet-35.pdf
Văn bản mới