image banner
CV. V/v tuyên truyền thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc trong và ngoài nước của các tổ chức, doanh nghiệp.
Số ký hiệu văn bản 149/LĐTBXH-LĐVL
Ngày ban hành 28/04/2023
Ngày hiệu lực 28/04/2023
Trích yếu nội dung CV. V/v tuyên truyền thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc trong và ngoài nước của các tổ chức, doanh nghiệp.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Nông Thị Phượng
Tài liệu đính kèm tuyen_truyen_thong_bao_tuyen_d20230428022824156_signed.pdf
Văn bản mới