image banner
Báo cáo tình hình triển khai chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
Số ký hiệu văn bản Số: 35/BC-LĐTBXH
Ngày ban hành 29/05/2023
Ngày hiệu lực 29/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình triển khai chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bao_cao_ct_mtqg_gnbv_giai_doan20230505032602730_signed.pdf
Văn bản mới