image banner
Báo cáo Thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 41/BC-LĐTB&XH
Ngày ban hành 15/05/2023
Ngày hiệu lực 15/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Dương Phúc Toán
Tài liệu đính kèm bc-41_cong_tac_cchc_6_thang_dau-nam-2023_signed.pdf
Văn bản mới