image banner
CV V/v phối hợp tuyển chọn thực tập nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, đợt 02/2023.
Số ký hiệu văn bản 106/LĐTBXH
Ngày ban hành 05/04/2023
Ngày hiệu lực 05/04/2023
Trích yếu nội dung CV V/v phối hợp tuyển chọn thực tập nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, đợt 02/2023.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Nông Thị Phượng
Tài liệu đính kèm 106-tuyen_chon_thuc_tap_sinh_nam_d20230405051412325_signed.pdf
613-_tb-106_tuyen_tts_nam_dot_22023_230331042902772770_20230403083202788_20230403091344200_2304051041228_20230405050242792.pdf

Văn bản mới