image banner
Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững ngành GD&ĐT thành phố Lào Cai, năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 28/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 17/04/2023
Ngày hiệu lực 17/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững ngành GD&ĐT thành phố Lào Cai, năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Thị Thuỳ Dung
Tài liệu đính kèm kh-28.pdf
Văn bản mới