V/v tái cấu trúc quy trình, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
Số ký hiệu văn bản 366/UBND-VHTT
Ngày ban hành 18/04/2023
Ngày hiệu lực 18/04/2023
Trích yếu nội dung V/v tái cấu trúc quy trình, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv_tai_cau_truc_2023_20230418020230418013958259_signed-1-.pdf
Văn bản mới