THÔNG BÁO Về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Số ký hiệu văn bản 65/TB-UBND
Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb_ke_hoach_su_dung_202303131220230313015006946_signed.pdf
453_qd_phe_duyet_kh2023_tp_lao_cai_2023.pdf
Văn bản mới