image banner
Kế hoạch tổ chức Ngày hội Ngoại ngữ cấp THCSnăm 2023 (Foreign Language Festival-Junior High Schools 2023
Số ký hiệu văn bản Số 13/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 20/02/2023
Ngày hiệu lực 20/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Ngày hội Ngoại ngữ cấp THCSnăm 2023 (Foreign Language Festival-Junior High Schools 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 13.pdf
Văn bản mới