image banner
KH Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 45/KH-UBND
Ngày ban hành 10/02/2023
Ngày hiệu lực 10/02/2023
Trích yếu nội dung KH Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Ngô Vũ Quốc
Tài liệu đính kèm kh-45-trien-khai-cong-tac-binh-dang-gioi-nam-2023.pdf
Văn bản mới