image banner
KH Triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023
Số ký hiệu văn bản 01/KH-LĐTBXH
Ngày ban hành 06/01/2023
Ngày hiệu lực 06/01/2023
Trích yếu nội dung KH Triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Dương Phúc Toán
Tài liệu đính kèm ke_hoach_cai_cach_hanh_chinh_phong-ldtbxh-signed.pdf
Văn bản mới