image banner
Công văn số 2311-CV/VPTU V/v báo cáo tình hình thực hiện ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử và đăng ký các nhu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng chữ ký số
Số ký hiệu văn bản 2311-CV/VPTU
Ngày ban hành 14/10/2019
Ngày hiệu lực 14/10/2019
Trích yếu nội dung Công văn số 2311-CV/VPTU V/v báo cáo tình hình thực hiện ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử và đăng ký các nhu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng chữ ký số
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Phạm Toàn Thắng
Tài liệu đính kèm CV_So_2311-CVVPTU5da42689861f8.doc
Văn bản mới