image banner
Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng – Lê Quang Hùng
Số ký hiệu văn bản 26/2016/BXD
Ngày ban hành 26/10/2016
Ngày hiệu lực 26/10/2016
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng – Lê Quang Hùng
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Quang Hùng
Tài liệu đính kèm tt-26-bxd.pdf
Văn bản mới