image banner
Hướng dẫn Áp dụng đơn giá ca máy và thiết bị thi công năm 2016
Số ký hiệu văn bản 02/HD-SXD
Ngày ban hành 25/11/2016
Ngày hiệu lực 25/11/2016
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Áp dụng đơn giá ca máy và thiết bị thi công năm 2016
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực
Người ký duyệt Phạm Văn Tuất
Tài liệu đính kèm hd-02-sxd.pdf
Văn bản mới