image banner
KH hội nghị tuyên truyền pháp luật
Số ký hiệu văn bản 34/KH-DT
Ngày ban hành 20/02/2017
Ngày hiệu lực 20/02/2017
Trích yếu nội dung KH hội nghị tuyên truyền pháp luật
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Hoàng Thị Vượng
Tài liệu đính kèm kh_hoi_nghi_tuyen_truyen_pho_bien_phap_luat.pdf
Văn bản mới