image banner
BC công tác tháng 2, nhiệm vụ tháng 3 năm 2017
Số ký hiệu văn bản 33/BC-DT
Ngày ban hành 17/02/2017
Ngày hiệu lực 17/02/2017
Trích yếu nội dung BC công tác tháng 2, nhiệm vụ tháng 3 năm 2017
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Lương Văn Việt
Tài liệu đính kèm bc_thang_2-_nhiem_vu_thang_3_nam_2017-dan-toc.pdf
Văn bản mới