image banner
Hướng dấn 06/HD-UBND về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp thành phố giai đoạn 2016 -2020
Số ký hiệu văn bản 06/HD-UBND
Ngày ban hành 01/09/2020
Ngày hiệu lực 01/09/2020
Trích yếu nội dung Hướng dấn 06/HD-UBND về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp thành phố giai đoạn 2016 -2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm huong_dan_to_chuc_hoi_nghi_die20200901044611467_signed.pdf
Văn bản mới