image banner
Kh 360 Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020 trên địa bàn thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 360/KH-UBND
Ngày ban hành 26/12/2019
Ngày hiệu lực 26/12/2019
Trích yếu nội dung Kh 360 Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020 trên địa bàn thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Lê Quang Minh
Tài liệu đính kèm kh-360-kiem_soat_tthc_2020.pdf
Văn bản mới