image banner
Thông tư 02/2020/TT-BTTTT về Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020;
Số ký hiệu văn bản 02/2020/TT-BTTTT
Ngày ban hành 14/02/2020
Ngày hiệu lực 14/02/2020
Trích yếu nội dung Thông tư 02/2020/TT-BTTTT về Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020;
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Đinh Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm tt-02.2020-btttt.pdf
Văn bản mới