image banner
Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 14/7/2020 của Thành ủy Lào Cai về các đề án, nghị quyết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai khóa XXIII - Nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 01-NQ/TU
Ngày ban hành 14/07/2020
Ngày hiệu lực 14/07/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 14/7/2020 của Thành ủy Lào Cai về các đề án, nghị quyết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai khóa XXIII - Nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế xã hội
Người ký duyệt Đỗ Trường Sơn
Tài liệu đính kèm nq_01tu_20200714020531194190_20200714020731150.pdf
Văn bản mới