image banner
Công văn niêm yết Dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số theo Dự án Tăng cường quản lý đất đai thực hiện tại Lào Cai vốn vay Ngân hàng Thế giới
Số ký hiệu văn bản 2351/STTMT-KH
Ngày ban hành 18/10/2019
Ngày hiệu lực 18/10/2019
Trích yếu nội dung Công văn niêm yết Dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số theo Dự án Tăng cường quản lý đất đai thực hiện tại Lào Cai vốn vay Ngân hàng Thế giới
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Lê Ngọc Sương
Tài liệu đính kèm 2351.rar
Văn bản mới