image banner
NĐ số 49/2017/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật viễn thông
Số ký hiệu văn bản 49/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/04/2017
Ngày hiệu lực 24/04/2017
Trích yếu nội dung NĐ số 49/2017/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật viễn thông
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 492017nd_cpsigned_191008111349_20191009051116909.pdf
Văn bản mới